Tỉnh ở Việt Nam, dân thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2020

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng

Nguồn: http://danviet.vn/tinh-o-viet-nam-dan-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-cao-nhat-ca-nuoc-nam-2020-502...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh