Ngỡ ngàng cả dòng họ bốn thế hệ sống trong “ngôi nhà tiền sử” chỉ gạch với đá

Sự kiện: Nhà đẹp

Ngôi nhà là nơi ở của 30 thành viên trong một gia đình lớn…

Theo Huy Nguyễn (Theo Archdaily) ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Nhà đẹp

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN