Sốc: "Cày cuốc" cả đời cũng chỉ kiếm được số tiền bằng Jeff Bezos "ngồi chơi" 15 phút

Sự kiện:

Tỷ phú Jeff Bezos

Mỗi phút ông Bezos kiếm được 149.353 USD. Số tiền mà người đàn ông này kiếm được trong một phút gấp 3 số tiền một công nhân ở Mỹ kiếm được trong 1 năm khoảng 47.000 USD.
Theo Nghi Dung (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Tỷ phú Jeff Bezos