Nguồn: http://danviet.vn/ngoai-trieu-tien-day-la-quoc-gia-tuyen-bo-khong-co-ca-nhiem-covid-19-502021299...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh