Thành phố ở Trung Quốc vừa chịu lũ khủng khiếp nghìn năm, ô tô trôi như bèo giàu cỡ nào?

Trịnh Châu là trung tâm sản xuất lớn của Trung Quốc với mạng lưới các khu công nghiệp và khu công nghệ rộng lớn, bao gồm Khu phát triển công nghiệp công nghệ mới và cao Trịnh Châu, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Trịnh Châu và Khu kinh tế sân bay Trịnh Châu (ZAEZ).

Nguồn: http://danviet.vn/thanh-pho-o-trung-quoc-vua-chiu-lu-khung-khiep-nghin-nam-o-to-troi-nhu-beo-gia...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh