Nguồn: http://danviet.vn/media/nui-tien-cua-ong-chu-ung-dung-khien-dan-mang-me-tit-tik-tok-1031265.html

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Khởi nghiệp