Hí hửng mua nhà hơn 20.000 đồng/căn và sự thật ít ngờ bên trong

Nhưng rõ ràng các ngôi nhà 1 USD vẫn có tiềm năng  ví dụ như đây là một ngôi nhà mua với giá 1 USD đã được cải tạo. Với tác động của truyền thông về những ngôi nhà 1 USD, có thể không lâu nữa, các thị trấn này sẽ đầy người Mỹ, Anh, Nga...
Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Thị trường bất động sản