Hé lộ nơi bí mật đào Bitcoin "khủng", tìm được một đồng có gần tỷ bạc

Các thùng container cũ đã được sử dụng để chứa máy móc đào Bitcoin và có thể chứa đến 360 máy kiểu như máy đào Antminer S19. Tổng cộng có 9 container với các kích cỡ khác nhau đã được sử dụng ở trang trại này.

Nguồn: http://danviet.vn/he-lo-noi-bi-mat-dao-bitcoin-khung-tim-duoc-mot-dong-co-gan-ty-bac-50202119110...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh