Nguồn: http://danviet.vn/dai-gia-vua-bi-trom-dot-nhap-vao-nha-khoang-sach-tai-san-la-ai-502021104101515...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh