Bộ sưu tập tiền cổ "quý hơn vàng" nhưng có bỏ tiền tỷ ra mua cũng... chỉ để ngắm

Sự kiện:

Tiền tệ

Ngày 5/7/1881, chiểu theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp, đồng bạc Đông Dương lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Kỳ. Ngay sau đó, đơn vị này được dùng trong việc giữ sổ và soạn ngân sách cũng như việc thu chi. Những đồng bạc Đông Dương đầu tiên được in bằng tiếng Anh và Pháp ở mặt trước. Trong khi đó, mặt sau của đơn vị này được in bằng chữ Nho.
Theo Giang Vương (Dân Việt)

sự kiện Tiền tệ