Nguồn: http://danviet.vn/biet-phu-hoanh-trang-xay-11-nam-moi-xong-dai-gia-khoc-rong-vi-phai-dap-bo-5020...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh