Gia đình "kín tiếng" cứ mỗi phút có 1,6 tỷ vào túi, nhà giàu Việt cũng "phát hoảng"

Sự kiện:

Khởi nghiệp

Trong đó, Rob Walton có ghế trong hội đồng quản trị, còn James Walton không còn ở trong hội đồng quản trị từ sau năm 2016 và con trai ông đã đảm nhận vị trí này. Alice Walton chưa bao giờ đóng vai trò chính trong điều hành doanh nghiệp.

Nguồn: http://danviet.vn/media/gia-dinh-kin-tieng-cu-moi-phut-co-16-ty-vao-tui-nha-giau-viet-cung-phat-...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Khởi nghiệp