Hài Việt Hương: Chuông cửa

Hài Việt Hương: Chuông cửa Cứ tưởng bị tán tỉnh nên mỗi lần có chuông cửa Việt Hương lại sợ và nhờ chồng ra mở hộ. Và những điều thú vị...