Vụ án xử tội tham nhũng nổi tiếng nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 29/05/2020 17:00 PM (GMT+7)

Dưới thời kỳ phong kiến Đại Việt, nhiều vụ án tham nhũng, nhận hối lộ của quan lại đã để lại hậu quả nghiêm trọng.

Sự kiện: Quiz

  

1

Cha con vị khai quốc công thần nhà Hậu Lê nào bị sử sách ghi lại tội ăn của đút?

Nguồn: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vu-an-xu-toi-tham-nhung-noi-tieng-nhat-trong-lich-su-phong-kie...

Vị vua nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?

Trong thời gian trị vì của mình, nhờ tài năng và đức độ hơn người, vị vua này đã xây dựng được một quốc gia Đại...

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)
sự kiện Quiz