Nguồn: http://danviet.vn/than-hinh-mem-mai-nho-tap-luyen-cua-mc-the-thao-dai-vtv-502021891259295.htm

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym