Nguồn: http://danviet.vn/nu-giam-doc-la-hoa-hau-cao-nhat-so-huu-dang-boc-lua-vong-eo-nho-kho-tin-502020...

Theo Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Giảm cân