Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/mc-dai-vinh-long-khien-fan-34nga-ngua34-khi-gap-ngoai-doi-vo-pho-ph...

Theo Trai Úc (Arttimes)

sự kiện Những BTV truyền hình ấn tượng nhất