Nguồn: http://danviet.vn/ba-xa-truong-giang-va-hoi-ban-than-toan-my-nu-da-tai-giau-co-nhung-lan-dan-tin...

Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhã Phương