Những người chép sử Đà Lạt bằng ảnh

Những người chép sử Đà Lạt bằng ảnh

Đà Lạt được đồng bào khắp nơi thương tặng cho cả một kho ảnh khổng lồ. Đó chính là cuốn biên niên sử mà câu chuyện của Đà Lạt được kể một cách đa diện, đa sắc và chạm đến “ánh sáng của sự thật”.

Du lịch

Xem thêm