Thăm Thành Hoàng Đế xưa tại Bình Định

Cặp voi đá trước cổng thành.

Theo Hoàng Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN