Thăm Thành Hoàng Đế xưa tại Bình Định

Cặp voi đá trước cổng thành.

Theo Hoàng Tuấn (Dân Việt)

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Báo lỗi nội dung