Chỉ số không khí

Hà Nội
84
TP HCM
50
Hải Phòng
38
Nha Trang
53
Đà Nẵng
72
Đà Lạt
53
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 19:18 - 29/05/2022
Thay đổi khu vực
26oC
Có mưa rào và dông ( AWS, cập nhật 18h30)
Hôm nay
(29/05 Chủ Nhật)
24oC - 35oC
Ngày mai
(30/05 Thứ Hai)
26oC - 33oC
Ngày kia
(31/05 Thứ Ba)
25oC - 32oC

Hiện tại Hôm nay
29/05 Chủ Nhật
Ngày mai
30/05 Thứ Hai
Ngày kia
31/05 Thứ Ba

TP.HCM

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

30oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

31oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

31oC
Đêm nhiều mây
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

24oC
Có mưa rào và dông
22oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

33oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Long An

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cần Thơ

27oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Pleicu

24oC
Có mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
18oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 19:18 - 29/05/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết