Chỉ số không khí

Hà Nội
112
TP HCM
107
Hải Phòng
80
Nha Trang
93
Đà Nẵng
65
Đà Lạt
76
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 19:54 - 22/10/2020
Thay đổi khu vực
24.1oC
Đêm có mây ( AWS, cập nhật 7h30)
Hôm nay
(22/10 Thứ Năm)
19oC - 28.4oC
Ngày mai
(23/10 Thứ Sáu)
18oC - 30oC
Ngày kia
(24/10 Thứ Bảy)
17oC - 29oC

Hiện tại Hôm nay
22/10 Thứ Năm
Ngày mai
23/10 Thứ Sáu
Ngày kia
24/10 Thứ Bảy

TP.HCM

29oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

23oC
Đêm nhiều mây
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

24oC
Đêm nhiều mây
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng

Thái Bình

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng

Cần Thơ

28oC
Đêm có mây
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Vinh

23oC
Đêm nhiều mây
19oC - 27oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa

Sơn La

22oC
Đêm có mây
16oC - 26oC
Ít mây không mưa
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng

Việt Trì

24oC
Đêm có mây
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Pleicu

22oC
Đêm nhiều mây
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Ít mây không mưa
15oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng

Bắc Giang

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
16oC - 28oC
Ít mây không mưa
15oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
15oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng

Đà Lạt

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
17oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 31oC
Ít mây không mưa
18oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Ít mây không mưa
17oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Hưng Yên

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
14oC - 25oC
Ít mây, ngày trời nắng
13oC - 24oC
Ít mây, ngày trời nắng

Lạng Sơn

Đang cập nhật
15oC - 27oC
Ít mây không mưa
14oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng
14oC - 26oC
Ít mây, ngày trời nắng

Lào Cai

Đang cập nhật
20oC - 32oC
Ít mây không mưa
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Ninh Bình

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 28oC
Có mây, không mưa
18oC - 27oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Ít mây không mưa
20oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 27oC
Ít mây, ngày trời nắng

Quảng Trị

Đang cập nhật
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
19oC - 28oC
Ít mây không mưa
17oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa
19oC - 29oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Ít mây không mưa
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng
18oC - 29oC
Ít mây, ngày trời nắng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
16oC - 30oC
Ít mây không mưa
16oC - 22oC
Ít mây, ngày trời nắng
16oC - 22oC
Ít mây, ngày trời nắng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Ít mây không mưa
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng

Cập nhật: 19:54 - 22/10/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết