Nguồn: http://danviet.vn/phat-ghen-voi-ve-tinh-tu-cua-chi-bao-chi-trung-ben-ban-gai-moi-kem-gan-20-tuoi...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Chi Bảo