Nguồn: http://danviet.vn/to-rong-dat-vang-100-ty-cua-ngoc-son-van-chua-la-gi-so-voi-hoa-hau-3-con-lay-d...

Theo Thương Đặng (Dân Việt)

sự kiện Ngọc Sơn