Nguồn: http://danviet.vn/sep-cua-quang-hai-van-hau-giau-khung-co-nao-50202015119592237.htm

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh