Nguồn: http://danviet.vn/dang-giau-dut-do-do-vach-nhung-ty-phu-nay-bong-choc-dinh-vong-lao-ly-502021164...

Theo Hương Nguyễn (Tổng Hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh