Nguồn: http://danviet.vn/con-nong-dan-thanh-dai-gia-mua-xe-va-nha-tang-nhan-vien-la-ai-5020212649593312...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Kinh tế toàn cảnh