Vietnam Airlines thua lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động, nợ quá hạn tăng chóng mặt

Thứ Sáu, ngày 30/04/2021 19:28 PM (GMT+7)

Tại ngày cuối năm 2020, Vietnam Airlines đang nợ quá hạn 6.600 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines- HVN), trong quý I vừa qua, doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ giảm 9.558 tỷ đồng, tương đương giảm 65% so với quý I năm ngoái. Giảm mạnh nhất là doanh thu cung cấp dịch vụ với tỷ lệ đi xuống gần 64%, trong đó doanh thu nội địa giảm 26%, quốc tế hụt 97% và thuê chuyến giảm 84%.

Tổng chi phí quý I của công ty mẹ chỉ giảm 41%. Do tốc độ giảm của doanh thu lớn hơn so với chi phí nên số lỗ của công ty mẹ trong quý I năm nay tăng thêm 2.793 tỷ đồng so với số lỗ của quý đầu năm ngoái.

Số lỗ sau thuế của công ty mẹ trong quý I/2021 lên tới 4.565 tỷ đồng, tăng 158% so với khoản lỗ 1.771 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ sau thuế hợp nhất là 4.965 tỷ đồng, tăng 90%.

Đây là quý thua lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động, lớn hơn cả số lỗ của các quý trong năm 2020 khi toàn quốc phải phong tỏa để chống dịch Covid-19. Vốn chủ sở hữu cuối quý I chỉ còn hơn 1.000 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2021 đang âm 14.219 tỷ đồng, tức là lỗ lũy kế của Vietnam Airlines đã lớn hơn vốn điều lệ (14.183 tỷ).

Vietnam Airlines thua lỗ lớn nhất trong lịch sử hoạt động, nợ quá hạn tăng chóng mặt - 1

Việc thua lỗ liên tục 5 quý đã khiến cho vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines xuống thấp

Tỷ lệ đòn bẩy tài chính (nợ/vốn chủ) của Vietnam Airlines tại thời điểm cuối quý I lên tới 57,8 lần.

Nếu chỉ tính nợ vay và thuê tài chính (loại trừ các khoản phải trả, doanh thu chưa thực hiện, ...) thì tỷ lệ đòn bẩy của Vietnam Airlines cũng lên tới 33,3 lần.

Tại ngày cuối năm 2020, Vietnam Airlines đang nợ quá hạn 6.600 tỷ đồng.

Ngày 26/3 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 450 quy định về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Vietnam Airlines còn được phép phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động 8.000 tỷ đồng mà không cần đáp ứng điều kiện "Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán" như quy định trong Luật Chứng khoán 2019.

Vietnam Airlines dự kiến chào bán cổ phiếu trong nửa đầu năm 2021 này, số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ quá hạn, bù đắp vốn thiếu hụt trong sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn ... tuyệt đối không dùng để đầu tư, mua sắm hay các hoạt động không trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nguồn: http://danviet.vn/vietnam-airlines-thua-lo-lon-nhat-trong-lich-su-hoat-dong-no-qua-han-tang-chon...

Sốc với khối tài sản ”khủng” của cụ ông ăn xin, đến đại gia cũng giật mình

Khối tài sản của những người ăn xin dưới đây thực sự khiến ai cũng "ngã ngửa".

Theo Xuyến Chi (Dân Việt)
sự kiện Kinh tế toàn cảnh
Báo lỗi nội dung