Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình bị phong toả tài khoản và hóa đơn: Vì sao?

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã bị phong toả tài khoản và bị Cục thuế TP. Hà Nội thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng, vì sao?

Xác nhận với báo chí, đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết việc phong toả tài khoản này thực hiện sau khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận liên quan tới vấn đề tài chính của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình bị phong toả tài khoản và hóa đơn: Vì sao? - 1

Thanh tra Chính phủ kết luận và kiến nghị thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình giai đoạn từ năm 2009 - 2018 (số tiền 658 tỷ đồng)

Theo Cục thuế Hà Nội, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có sử dụng một phần diện tích cho thuê, liên doanh, liên kết, nên phải nộp tiền thuê đất.

Từ năm 2017, Cục thuế Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo thu, truy thu tiền thuê đất đối với Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận và kiến nghị thu tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết trong giai đoạn từ năm 2009 - 2018 (số tiền 658 tỷ đồng).

Tới nay, cơ quan thuế đã đôn đốc thu được trên 35 tỷ đồng tiền thuê đất với Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Theo quy định, sau 90 ngày thông báo, người nộp thuế nộp chậm tiền, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế.

Do đó, Cục thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế bằng hình thức phong toả tài khoản và thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Cũng theo đại diện này, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để đôn đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: http://danviet.vn/khu-lien-hop-the-thao-my-dinh-bi-phong-toa-tai-khoan-va-hoa-don-vi-sao-5020212...

90% môi giới BĐS độc lập có thu nhập tiền tỷ

Trước việc Bộ Xây dựng đề xuất cấm môi giới độc lập hoạt động, các chuyên gia cũng như những "người trong cuộc"...

Theo Quỳnh Chi (Dân Việt)
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung