Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không

Thứ Hai, ngày 31/12/2012 11:50 AM (GMT+7)

Vũ khí nào phù hợp nhất với người thích dùng "hàng nặng" như Tôn Ngộ Không?

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 1

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 2

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 3

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 4

Về sau Ngộ Không thích dùng "chiêu nặng" là vì thế.

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 5

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 6

Tây Du Ký hài: Vũ khí của Ngộ Không - 7

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài