Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không

Chủ Nhật, ngày 30/12/2012 11:08 AM (GMT+7)

Ngộ Không tuy giỏi nhưng phải làm nhiều việc nhất trong các đệ tử.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 1

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 2

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 3

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 4

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 5

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 6

Tây Du Ký hài: Khổ như Ngộ Không - 7

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài