Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài

Thứ Bảy, ngày 29/12/2012 12:00 PM (GMT+7)

Sa tăng ngoài gánh hành lý ra còn biết cử tạ, Bát Giới ngoài việc ham ngủ và ăn ra thì còn rất giỏi qua sông.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 1

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 2

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 3

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 4

Còn về phần Bát Giới.

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 5

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 6

Tây Du Ký hài: Thầy trò thử tài - 7

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài