Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Một số người đi tu nhưng có vài đặc điểm khiến cho họ không thể xuống tóc được.Xuống tóc đi tu nhưng có người không thể xuống tóc được bởi họ có một vài thứ khiến người khác giật mình.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 4

Một hôm thầy gọi trò ra bảo...

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không không xuống tóc - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung