Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ

Thứ Năm, ngày 27/12/2012 07:41 AM (GMT+7)

Đức tính quý của sư phụ là thật thà, nhưng sự thật thà đôi khi làm hỏng cả việc.

Sự kiện:

Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 1

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 2

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 3

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 4

Vì thật quá nên sư phụ bị yêu quái bắt.

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 5

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 6

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 7

Tây Du Ký hài: Thật thà như sư phụ - 8

(Khám phá)

sự kiện Tây Du Ký hài