Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng

Thứ Tư, ngày 30/01/2013 16:00 PM (GMT+7)

Thầy trò Đường Tăng một trận đấu với các Thiên Tướng trên trời, kết quả sẽ rất bất ngờ!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 4

Chiều hôm ấy...

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 6

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Đội bóng Đường Tăng - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài