Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe"

Thứ Hai, ngày 08/04/2013 07:31 AM (GMT+7)

Nếu ai đó có thú chơi siêu xe, xe khủng thì hãy tham khảo loại xe đặc biệt này của sư phụ.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 1

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 2

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 3

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 4

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 5

Một buổi sáng đẹp trời.

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 6

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 7

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 8

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 9

Tây Du Ký hài: Sư phụ xài "siêu xe" - 10

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung