Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới

Thứ Tư, ngày 10/04/2013 09:08 AM (GMT+7)

Ai cũng biết Ngộ Không thuộc giới tính gì nhưng hôm nay sự thật không phải thế.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 4

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 5

Một hôm...

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 8

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 9

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung