Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Ai cũng biết Ngộ Không thuộc giới tính gì nhưng hôm nay sự thật không phải thế.

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 4

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 5

Một hôm...

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 8

Tây Du Ký hài: Ngộ Không đổi giới - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung