Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng

Thứ Ba, ngày 26/02/2013 15:00 PM (GMT+7)

Đêm hôm khuya khoắt Ngộ Không và Bát Giới không ngủ được, họ nghĩ ra một trò...

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 1

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 2

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 3

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 4

Cũng lúc ấy, hai vợ chồng Ngưu Ma Vương đang ngồi tâm sự.

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 5

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 6

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 7

Tây Du Ký hài: Rình trộm dễ toi mạng - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung