Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không

Thứ Năm, ngày 28/02/2013 14:46 PM (GMT+7)

Xưa nay chỉ thấy Ngộ Không cầm gậy nhưng nay lại thấy cầm đàn và ca hát, chuyện này hơi lạ!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 1

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 2

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 3

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 4

Khi gặp chuyện bất bình, Ngộ Không dễ bị... bất bình.

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 5

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 6

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 7

Tây Du Ký hài: Nghệ sĩ Ngộ Không - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung