Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới

Thứ Tư, ngày 27/02/2013 14:00 PM (GMT+7)

Không thiếu những lần Bát Giới bị bẽ mặt bởi tính ham ăn và hay ghẹo các cô gái.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Trải qua kỳ học đầu tiên, Bát Giới nhận ra rằng...

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 1

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 2

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 3

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 4

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 5

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 6

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 7

Tây Du Ký hài: Mất mặt Bát Giới - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung