Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không

Thứ Bảy, ngày 23/02/2013 08:34 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Ngộ Không là đệ tử của Đường Tăng còn ai là đệ tử của Ngộ Không? Chắc ngộ nghĩnh lắm!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 1

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 2

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 3

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 4

Giờ học hôm ấy.

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 5

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 6

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 7

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung