Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Ngộ Không là đệ tử của Đường Tăng còn ai là đệ tử của Ngộ Không? Chắc ngộ nghĩnh lắm!

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 1

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 2

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 3

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 4

Giờ học hôm ấy.

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 5

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 6

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 7

Tây Du Ký hài: Đệ tử của Ngộ Không - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung