Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo

Thứ Ba, ngày 29/01/2013 15:00 PM (GMT+7)

Tại sao Bát Giới lại mang tiếng xấu trai và dị thường đến vậy? Dĩ nhiên đều có sự tích cả.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 1

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 2

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 3

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 4

Bát Giới nhớ lại việc năm xưa...

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 5

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 6

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 7

Tây Du Ký hài: Sự tích hóa heo - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài