Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo

Thứ Ba, ngày 22/01/2013 14:35 PM (GMT+7)

Thêm một vài tình huống để độc giả phát hiện thế nào là Ngộ Không giả mạo.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 1

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 2

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 3

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 4

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 5

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 6

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 7

Tây Du Ký hài: Ngộ Không giả mạo - 8

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung