Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Phép thuật tài ba như Ngộ Không cũng phải bó tay trước hỏa công của Hồng Hài Nhi.

 Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 1

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 2

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 3

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 4

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 5

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 6

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 7

Tây Du Ký hài: Đối phó Hồng Hài Nhi - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung