Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu

Thứ Bảy, ngày 05/01/2013 06:34 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Khôn ngoan và mưu mẹo như Ngộ Không cũng phải chịu bó tay trong tình huống này!

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 1

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 2

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 3

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 4

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 5

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 6

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 7

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 8

Tây Du Ký hài: Chạy trời không khỏi... cẩu - 9

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung