Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tôn Ngộ Không là ở Trung Quốc còn Son-go-ku là ở bên Nhật ấy thế mà vẫn nhầm đấy!

 Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 1

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 2

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 3

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 4

Trong khi đó Ngộ Không thì...

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 5

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 6

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 7

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 8

*
* *

MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H

Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 9
Nghĩ thế nào đây?
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 10
Ôi chết cười mất
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 11
Thung lũng tình yêu
Tây Du Ký hài: Yêu quái nhầm hàng - 12
Bộ sưu tập... ngón tay

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung