Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng

Thứ Ba, ngày 08/01/2013 13:59 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Có những điều thầm kín Sa Tăng không biết tỏ cùng ai mà chỉ biết viết vào nhật ký.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

 Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 4

Lúc ấy ở trên Thiên Đình.

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 6

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 8

Chia sẻ
(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung