Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Có những điều thầm kín Sa Tăng không biết tỏ cùng ai mà chỉ biết viết vào nhật ký.

 Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 1

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 2

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 3

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 4

Lúc ấy ở trên Thiên Đình.

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 5

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 6

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 7

Tây Du Ký hài: Nhật ký của Sa Tăng - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN