Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5)

Thứ Sáu, ngày 23/11/2012 14:10 PM (GMT+7)

Sau khi đã có binh khí tốt, Ngộ Không quyết định lên đường để tầm sư học đạo.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 4

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (5) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung