Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4)

Thứ Năm, ngày 22/11/2012 16:00 PM (GMT+7)

Khỉ đá cho rằng muốn nâng cao trình độ bắt yêu, trước tiên phải có binh khí tốt.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 4

Sau một hồi thương lượng.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (4) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung