Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3)

Thứ Tư, ngày 21/11/2012 15:00 PM (GMT+7)

Có những chuyện ngoài lề của Tây Du Ký đến giờ mới tiết lộ trong đó có đoạn tìm vũ khí.

Sự kiện: Tây Du Ký hài

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 4

Khỉ đá quyết định đi tìm binh khí.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 6

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 8

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 9

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (3) - 12

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

(Khám phá)
sự kiện Tây Du Ký hài
Báo lỗi nội dung