Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7)

Sự kiện: Tây Du Ký hài

"Không thầy đố mày làm nên", nhưng nên chuyện như thế này thì có ngày toi mạng.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 1

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 2

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 3

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 4

Và đây là bài học hóa phép.

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 5

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 7

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 8

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 9

*
* *

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 10

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 11

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 12

Tây Du Ký hài, chuyện giờ mới kể (7) - 13

3650 HÌNH ẢNH ĐI CÙNG NĂM THÁNG (CƯỜI 24H.COM.VN BÌNH CHỌN)

Chia sẻ
(Khám phá)
Tây Du Ký hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung